Ewangeliczny Instytut Biblijny
stawia sobie za cel:

 

  • PROMOWAĆ  -   gdziekolwiek     to    możliwe   - poznanie Pisma Świętego w językach oryginalnych, to jest hebrajskim, aramejskim
    i greckim
  • PROPONOWAĆ - gdziekolwiek to potrzebne - przekłady Pisma Świętego z języków oryginalnych na język polski, dostosowane do potrzeb studiów biblijnych, przedsięwzięć ewangelizacyjnych
    i lektury rodzinnej
  • POMAGAĆ poszukującym Bożej Prawdy w dotarciu do jej źródła